AFRAVIETMUR

Aller au contenu | Aller au menu | Aller à la recherche

mercredi 13 mai 2015

AFRAVIETMUR VINH DỰ NHẬN GIẤY KHEN TRONG CUỘC HỌP MẶT THƯỜNG NIÊN CỦA LIÊN HIỆP CÁC TỔ CHỨC HỮU NGHỊ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (HUFO)

HUFO meeting 2015
Thứ Năm, ngày 07 tháng 05 năm 2015, Afravietmur đã đón nhận vinh dự trong cuộc họp mặt thường niên do HUFO (liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hô Chí Minh) tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh. Như mọi năm, cuộc họp nhằm tổng kết hoạt động của các Tổ chức Phi chính phủ có mặt tại thành phố Hồ Chí Minh và khen thưởng các tổ chức có hoạt động hiệu quả.
HUFO meeting 2015
Chỉ sau 4 năm chính thức được thành lập và hoạt động với tư cách là một tổ chức phi chính phủ hoạt động tại thành phố Hồ Chí Minh, Afravietmur đã được khen thưởng do các hoạt động đào tạo trong lĩnh vực Cấp cứu và Hồi sức. Đây là một vinh dự lớn cho tổ chức còn non trẻ của chúng tôi cũng như cho hai đại diện tại Việt Nam, Diễm và Hoàng, những người đã đón nhận phần thưởng này. Sự tri ân của các nhà lãnh đạo phía Việt Nam là phần thưởng cho 4 năm làm việc của chúng tôi và cũng là nguồn động viên để chúng tôi tiếp tục các hoạt động của mình nhằm cải thiện chăm sóc, điều trị trong lĩnh vực Cấp cứu và Hồi sức tại Việt Nam
HUFO congratulation

samedi 9 mai 2015

L'Afravietmur à l'honneur lors de la réunion annuelle de l'HUFO

HUFO meeting 2015
L'Afravietmur était à l'honneur ce jeudi 7 mai 2015 lors de la réunion annuelle organisée par HUFO (Ho Chi Minh city Union of Friendship Organisations) à Ho Chi Minh ville. Comme chaque année, il s'agissait de faire la synthèse des différentes actions des Organisations Non Gouvernementales (ONG) présentent à Ho Chi Minh ville et de récompenser certaines d'entre-elles pour la qualité de leur travail.
HUFO meeting 2015
Après seulement 4 années d'existence officielle en tant qu'ONG active à Ho Chi Minh, l'Afravietmur a été récompensée pour ses actions de formation dans le domaine de la médecine d'urgence et de la réanimation. C'est un grand honneur pour notre jeune association et pour nos deux représentants sur place, les Dr Diem et Hoang, qui ont reçu cette distinction. Cette reconnaissance des autorités Vietnamiennes vient couronner 4 années de travail et nous encourage à poursuivre nos actions pour l'amélioration des soins d'urgence et de réanimation au Vietnam.
HUFO congratulation

mercredi 1 avril 2015

NHÌN LẠI HỘI NGHỊ HỒI SỨC CẤP CỨU PHÁP VIỆT THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ TƯ TỔ CHỨC TẠI BỆNH VIỆN CHỢ RẪY NGÀY 20 VÀ 21 THÁNG 03 NĂM 2015

4ème congrès Afravietmur

drapeau vietnamienLần hội nghị thứ tư này, chúng tôi kết hợp với bệnh viện Chợ Rẫy để tổ chức. Với sự hiện diện của tiến sĩ Thảo, phó giám đốc bệnh viện, cũng là một nhà hồi sức, đồng thời là phó chủ tịch hội Hồi Sức Cấp Cứu thành phố Hồ Chí Minh, chúng tôi, một lần nữa đã mời các giáo sư Pierre Carli (SAMU Paris), giáo sư Jean-Louis Pourriat (bệnh viện Cochin), bác sĩ Lionel Lamhaut (bệnh viện Necker), bác sĩ Claude Lapandry (bệnh viện Avincenne).

Amphithéatre Cho Ray
Về phía Việt Nam, các bác sĩ Tôn Thanh Trà và Phan Thị Xuân đã trình bày về tổ chức cấp cứu tại bệnh viện Chợ Rẫy và tổng quát hơn là tổ chức công tác cấp cứu tại Việt Nam.

Amphithéatre Cho Ray
Chủ đề cuối cùng được dành cho các công nghệ mới đề cập đến vấn đề hội chẩn y khoa từ xa trong tình huống cấp cứu ở nơi bị cô lập (bác sĩ Jean Samuel Watel, SOS international) và việc đào tạo bằng mô phỏng với độ trung thực cao trong giảng dạy chuyên ngành cấp cứu (bác sĩ David Trần, Trung tâm Mô phỏng Brest).

4ème congrès Afravietmur Chúng tôi cảm ơn bác sĩ Trà, bệnh viện Chợ Rẫy, đã chuẩn bị khâu tổ chức rất hoàn hảo. Cảm ơn bác sĩ Thanh, thông dịch viên thủy chung của chúng tôi, vì bài dịch chất lượng tốt.
Ngày thứ hai của hội nghị được dành cho các trạm thực hành. Năm nay, hàng trăm bác sĩ đến từ thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long đã được thực hành trên 3 trạm với kết quả mỹ mãn:

 • Trạm đặt nội khí quản và hồi sinh tim phổi cơ bản (Giáo sư Carli và bác sĩ Lamhaut)
 • Trạm đặt catheter tĩnh mạch trung tâm dưới hướng dẫn siêu âm (bác sĩ Trà)
 • Trạm đào tạo bằng mô phỏng (bác sĩ David Trần và bác sĩ Thanh)


Pr Carli animant l'atelier intubationPr Carli animant l'atelier intubationDr Lamhaut animant l'atelier intubationDr Lamhaut animant l'atelier intubationAtelier voie centrale sous échographieAtelier voie centrale sous échographieAtelier simulation haute fidélitéAtelier simulation haute fidélitéDébriefing lors de l'atelier simulationDébriefing lors de l'atelier simulationLes membres de l'Afravietmur en compagnie de Dr Tra visitent l'atelier simulationPr Carli et Dr Lamhaut discutent avec Dr Hoang

Hội nghị Hồi sức Cấp cứu Pháp – Việt lần thứ tư này được tổ chức tại bệnh viện Chợ Rẫy, bệnh viện lớn nhất ở miền Nam Việt Nam (1800 giường cho 2500 bệnh nhân!), là cơ hội cho cuộc thăm viếng các khoa Hồi sức và Cấp cứu. Khoa Hồi sức với 35 giường bệnh đặc biệt thú vị đối với nhóm nhỏ đại diện cho các bác sĩ Pháp chúng tôi, ít khi thấy tập trung cùng lúc nhiều bệnh nặng như vậy. Cuối cùng, chuyến thăm khoa Cấp cứu, nơi hàng chục bác sĩ đón nhận hàng ngày trên 300 bệnh nhân, cũng tạo ấn tượng mạnh trong cuộc thăm viếng rất bổ ích này.
Visite service de réanimation hôpital Cho RayVisite service de réanimation hôpital Cho RayVisite service de réanimation hôpital Cho RayVisite service de réanimation hôpital Cho RayVisite service de réanimation hôpital Cho RayVisite service des urgences de Cho RayVisite service des urgences de Cho RayVisite service des urgences de Cho RayVisite service des urgences de Cho RayVisite service des urgences de Cho RayPr Carli et Pourriat visitent le service des urgences de Cho RayVisite service des urgences de Cho Ray

mardi 31 mars 2015

Retour sur le 4ème congrès Franco-Vietnamien de médecine d'urgence et réanimation organisé à l'hôpital Cho Ray les 20 et 21 mars 2015

4ème congrès AfravietmurPour cette 4éme édition, nous nous sommes donc associé à l'hôpital Cho Ray pour organiser cette manifestation. En présence du Dr Thao, vice-directrice de l'hôpital et également réanimatrice et vice-présidente de l'association de réanimation et de soins intensifs de la ville de Ho Chi Minh, nous avions invité une nouvelle fois les Pr Pierre Carli (SAMU de Paris), Pr Jean-Louis Pourriat (Hôpital Cochin), Dr Lionel Lamhaut (Hôpital Necker), Dr Claude Lapandry (Hôpital Avicenne).

Amphithéatre Cho RayCôté Vietnamien, les Dr Tôn Thanh Trà et Dr Phan Thi Xuan sont venus présenter l'organisation des urgences à l'hôpital Cho Ray et plus généralement l'organisation des soins d'urgences au Vietnam.
Amphithéatre Cho RayEnfin, un dernier thème consacré aux nouvelles technologies abordait la télémédecine en situation d'urgence isolée (Dr Jean Samuel Wartel, SOS international) et l'apport de la simulation haute fidélité dans l'enseignement de la médecine d'urgence (Dr David Trân, CESIM santé Brest)4ème congrès Afravietmur

Remercions le Dr Trà de l'hôpital Cho Ray pour l'organisation parfaite du congrès et le Dr Thanh, notre fidèle interprète, pour la qualité des traductions instantanées.

Dr ThaoDr WartelPr PourriatDr TràPr CarliDr LapandryDr WartelDr Trân

Le lendemain du congrès était consacré aux ateliers pratiques. Cette année, une centaine de médecins de Ho Chi Minh et des provinces du delta du Mékong ont pu s'exercer sur les 3 ateliers, qui ont connu un vif succès:

 • Atelier intubation (Pr Carli & Dr Lamhaut)
 • Atelier voie centrale sous échographie (Dr Trà)
 • Atelier simulation haute fidélité (Dr David Trân & Dr Thanh)


Pr Carli animant l'atelier intubationPr Carli animant l'atelier intubationDr Lamhaut animant l'atelier intubationDr Lamhaut animant l'atelier intubationAtelier voie centrale sous échographieAtelier voie centrale sous échographieAtelier simulation haute fidélitéAtelier simulation haute fidélitéDébriefing lors de l'atelier simulationDébriefing lors de l'atelier simulationLes membres de l'Afravietmur en compagnie de Dr Tra visitent l'atelier simulationPr Carli et Dr Lamhaut discutent avec Dr Hoang

Ce 4ème congrès franco-vietnamien de médecine d'urgence et de réanimation organisé à l'hôpital Cho Ray, le plus important hôpital du sud du Vietnam par sa taille (1800 lits pour 2500 patients!), a été l'occasion d'une visite guidée du service de réanimation médicale et du service des urgences. Le service de réanimation avec ses 35 lits a particulièrement intéressé notre petite délégation de médecins français, peu habitués à une telle concentration de cas graves. Enfin, la visite du service des urgences, où une dizaine de médecins accueillent quotidiennement plus de 300 patients a été un autre temps fort de cette visite très instructive.
Visite service de réanimation hôpital Cho RayVisite service de réanimation hôpital Cho RayVisite service de réanimation hôpital Cho RayVisite service de réanimation hôpital Cho RayVisite service de réanimation hôpital Cho RayVisite service des urgences de Cho RayVisite service des urgences de Cho RayVisite service des urgences de Cho RayVisite service des urgences de Cho RayVisite service des urgences de Cho RayPr Carli et Pourriat visitent le service des urgences de Cho RayVisite service des urgences de Cho Ray

mardi 24 mars 2015

4ème congrès Franco-Vietnamien de médecine d'urgence et de réanimation

Affiche congrès Cho RayLe 4ème congrès franco-vietnamien de médecine d'urgence et de réanimation s'est déroulé les 20 et 21 mars 2015 à l'hôpital Cho Ray. Pour la première fois, l'Afravitemur s'est associée à l'hôpital Cho Ray pour organiser cette manifestation. Principal hôpital de Ho Chi Minh ville avec près de 1800 lits, l'hôpital Cho Ray reçoit des patients venus de toute la mégalopole du sud mais également des provinces alentours.
Vendredi dernier, c'est près de 300 médecins venus de tout le sud du pays qui ont assisté à cet évènement. Le vendredi était consacré au congrès avec présentations des communications par des médecins français et vietnamiens. Au programme, différents sujets comme l'arrêt cardiaque, le choc septique mais également des sujets plus généraux comme l'organisation d'un service d'urgence en France et au Vietnam, l'organisation des secours en situation de catastrophe en France et au Vietnam. La journée s'est terminée par une présentation sur la télémédecine et sur la simulation en médecine d'urgence.

Voici les présentations de la journée:

jeudi 24 octobre 2013

Retour sur les 3èmes journées Franco-Vietnamiennes de Médecine d'Urgence et de Réanimation

Congrès Pham Ngoc Thach 2013
Les 4 et 5 octobre dernier se sont déroulées les 3èmes journées franco-vietnamiennes de médecine d'urgence et de réanimation, organisées par l'Afravietmur en partenariat avec l'Association de Médecine d'Urgence et de Réanimation de HCM et l'Université de Médecine Pham Ngoc Thach de Ho Chi Minh ville. Comme l'année dernière, nous avions invité pour l'occasion des conférenciers français et vietnamiens, spécialistes reconnus dans le domaine de la médecine d'urgence et de la réanimation, à venir parler de différents sujets.
Congrès Pham Ngoc Thach 2013Cette année, l'accent a été mis sur les transport de patients en état critique. Le Docteur Pham Tri Dung, des urgences de l'hôpital Cho Ray, a d'abord dressé un état des lieux des transferts inter-hospitaliers au Vietnam. Le Dr Claude Lapandry, du SAMU de Seine Saint-Denis, a ensuite présenté l'organisation des transferts secondaires (SMUR) en France. Cette comparaison a permis de se rendre compte de l'importance de ce problème des transferts de patients au Vietnam, et du chemin qu'il reste à parcourir pour améliorer les conditions de transport de patients entre deux hôpitaux au Vietnam.
Congrès Pham Ngoc Thach 2013Une présentation des transferts pédiatriques arrivés à l'hôpital pédiatrique Nhi Dong 1 a ensuite été faite par le Dr Trang Giang Sang. Une étude prospective entre mai 2012 et avril 2013 portant sur les enfants de moins de 15 ans arrivés en ambulance à l'hôpital Nhi Dong 1, a permis de se rendre compte des carences dans le domaine des transports pédiatriques également. Il a ainsi été constaté que seulement 3% des ambulances étaient équipées de saturomètres. En ce qui concerne la composition de l'équipe de transport, 86% étaient réalisés avec une infirmière, alors que seulement 6% comportait un médecin. L'étude montrait par ailleurs que 40% des transferts pédiatriques s'étaient déroulés sans surveillance particulière. On constatait la survenue d'évènements indésirables (incidents) dans près de 20% des transferts, alors que ceux-ci n'étaient détectés que dans 40% des cas.

Congrès Pham Ngoc Thach 2013Congrès Pham Ngoc Thach 2013Congrès Pham Ngoc Thach 2013Congrès Pham Ngoc Thach 2013Congrès Pham Ngoc Thach 2013Congrès Pham Ngoc Thach 2013Congrès Pham Ngoc Thach 2013Congrès Pham Ngoc Thach 2013
Congrès Pham Ngoc Thach 2013Congrès Pham Ngoc Thach 2013Congrès Pham Ngoc Thach 2013Congrès Pham Ngoc Thach 2013Congrès Pham Ngoc Thach 2013

Le lendemain du congrès fut consacré aux ateliers pratiques avec 3 thèmes:

 1. Atelier échographie
  Atelier échographieAtelier échographieAtelier échographieAtelier échographie
 2. Atelier intubation
  Atelier intubationAteliers pratiques congrès 2013Atelier intubationAtelier intubation
 3. Atelier transport en ambulance
  Atelier transport patient instableAtelier transport patient instableAtelier transport patient instableAtelier transport patient instable

jeudi 20 juin 2013

L'AFRAVIETMUR présente aux 9èmes Assises de la coopération décentralisée Franco-Vietnamienne à Brest

Assises Franco-Vietnamiennes Brest 2013Alors que cette année est marquée sous le sceau "Année France-Vietnam 2013", l'Afravietmur est présente en ce mois de juin dans deux manifestations importantes consacrant les liens entre nos deux pays.
Tout d'abord, elle a été présente durant les Assises de la coopération franco-vietnamienne qui se sont déroulées du 10 au 12 juin dernier à Brest.
Assises Franco-VietnamiennesL'un des thèmes abordés au cours de cet évènement était en effet consacré à la santé. Lors d'une table ronde en présence de représentants des facultés de médecine de Hai Phong et de Ho Chi Minh, ainsi que des associations oeuvrant au Vietnam dans le domaine de la santé, nous avons présenté le projet des "taxi-ambulances" tels que nous l'avions exposé en 2011 lors d'un congrès à Ho Chi Minh. Ces assises ont également été le moyen de faire connaître notre association auprès des acteurs de la coopération franco-vietnamienne.

Mission Jeanne d'Arc 2013L'Afravietmur est également présente en ce moment à Ho Chi Minh où elle accompagne une délégation de Brest Métropole Océane venue dans le cadre de la mission Jeanne d'Arc des navires de la marine nationale.Présentation de l'Afravietmur: AFRAVIETMUR presentation

Présentation du projet "Taxi-Ambulances":Taxi-Ambulances

Poster présentant la coopération en santé: Poster 9èmes assises farnco-Viet Brest 2013

Article paru dans "Le courrier du Vietnam": http://lecourrier.vn/lecourrier/fr-...

vendredi 26 octobre 2012

2ème journées franco-vietnamiennes de médecine d'urgence: Retour sur les ateliers intubation, échographie et simulation // Hội thảo Cấp cứu Pháp-Việt lần hai : Trở lại với chuyên đê thực hành đặt nội khí quản, siêu âm & trên mô phỏng

Atelier simulation
Cette année, les deuxième journées franco-vietnamiennes de médecine d'urgence se sont terminées par une demi-journée d'ateliers pratiques. Au programme un grand classique, l'intubation difficile animé par le Professeur Pierre Carli et le Dr Lionel Lamhaut, mais également un atelier échographie en médecine d'urgence animé par les Dr Tôn Thanh Trà et Dr Ha Thi Hanh, avec l'aide des sociétés GE et Mindray. Enfin pour la première fois au Vietnam, nous avons organisé un atelier consacré à la simulation haute fidélité, présenté par le Dr François Lecomte, avec l'aide de la société Laerdal qui avait fait venir un mannequin SimMan de Singapour. Merci à tous les animateurs de ces 3 ateliers qui ont connu un réel succès, démontrant l'importance de l'enseignement pratique en médecine d'urgence. Merci également au Pr Thanh et au Dr Tuan pour leur aide comme traducteur.

Atelier intubation difficile:

Atelier intubation difficile
Cet atelier présentait 3 techniques d'intubations: le mandrin de Eichman, le Fastrach et l'Airtrach. L'accent était mis sur le Fastrach qui permet une ventilation des patients sans passer par l'usage du laryngoscope. C'est une technique particulièrement intéressante en médecine d'urgence par sa simplicité et son efficacité. Les animateurs proposant même de l'utiliser en première intention pour la réanimation des arrêts cardiaques particulièrement en pré-hospitalier.
Atelier intubation difficileAtelier intubation difficileAtelier intubation difficileAtelier intubation difficile

Atelier échographie:

Atelier échographie
Promise à un bel avenir, l'échographie a déjà une place importante en médecine d'urgence dans de nombreux pays. Au Vietnam, de plus en plus de services d'urgences disposent d'un appareil d'échographie. Reste à assurer la formation des médecins urgentistes. C'était l'objet de cet atelier qui présentait les principes de base du "FAST": Focused Assessment with Sonography for Trauma. Cet atelier fut également l'occasion de découvrir les nouveaux appareils d'échographie portatifs, particulièrement adaptés à un usage en médecine d'urgence. Merci aux étudiants qui ont "prêté" leur corps le temps de cet atelier...
Atelier échographieAtelier échographieAtelier échographieAtelier échographieAtelier échographieAtelier échographieAtelier échographieAtelier échographie

Atelier simulation:

Atelier simulation
Pour la première fois au Vietnam, une séance de simulation "haute fidélité" fut organisée sous l'oeil des caméras de la VTV9. Le Dr François Lecomte, spécialiste français de cette nouvelle approche pédagogique avait fait spécialement le déplacement. La société Laerdal avait également fait venir un mannequin SimMan de simulation, acheminé par bateau depuis Singapour (ce type de mannequin n'est pour l'instant pas disponible au Vietnam). Deux équipes de jeunes médecins ont bien voulu se prêter au jeu de rôles, devant prendre en charge un patient victime d'un arrêt cardiaque. Les séances étaient retransmises en direct sur grand écran dans une salle voisine où tout le monde se retrouvait pour "débriefer" une fois le cas clinique terminé. Cet atelier fut l'occasion d'entrevoir l'étendue des possibilités pédagogiques de ce nouvel outil. A terme, l'idée est de mettre en place un Diplôme Universitaire de simulation en partenariat avec la faculté de Paris et la faculté Pham Ngoc Thach. Mais il reste encore beaucoup de travail pour arriver à cet objectif. Merci à tous les acteurs de cet atelier, en particulier aux jeunes médecins qui se sont prêtés au jeu.
Atelier simulationAtelier simulationAtelier simulationAtelier simulationAtelier simulationAtelier simulationAtelier simulationAtelier simulationAtelier simulationAtelier simulationAtelier simulationAtelier simulationAtelier simulationAtelier simulationAtelier simulationAtelier simulationAtelier simulationAtelier simulationAtelier simulationAtelier simulationAtelier simulation

Atelier simulation
Năm nay, hội nghị Cấp cứu Pháp -Việt lần thứ hai kết thúc bằng một buổi chuyên đề thực hành. Đặt nội khí quản khó với chương trình khá kinh điển, do giáo sư Pierre Carli và bác sĩ Lionel Lamhaut hướng dẫn, siêu âm Cấp cứu được bác sĩ Tôn Thanh Trà và bác sĩ Hạ Thị Hạnh hướng dẫn, với sự hỗ trợ của công ty GE và Mindray. Sau cùng, chúng tôi đã tổ chức buổi thực hành theo mô phỏng chất lượng cao lần đầu tiên tại Việt Nam, được trình bày bởi bác sĩ François Lecomte, dựa trên mô hình SimMan được Laerdal mang từ Singapore sang. Xin cám ơn tất cả các hướng dẫn viên của cả ba chuyên đề thực hành đã đem lại thành công thực sự, chứng tỏ được tầm quan trọng của việc đào tạo thực hành cấp cứu. Cũng xin được cám ơn chân thành đến Tiến sĩ Thanh và bác sĩ Tuấn đã giúp chúng tôi trong vai trò phiên dịch tại hội nghị.

Chuyên đề thực hành đặt nội khí quản khó:

Atelier intubation difficile
Chuyên đề thực hành này trình bày 3 kỹ thuật đặt nội khí quản: đặt bằng ống Eichman, Fastrach và Airtrach. Nổi bật nhất đặt nội khí quản bằng Fastrach cho phép thông khí bệnh nhân không cần sử dụng đèn soi thanh quản. Đây là một kỹ thuật đặc biệt hữu ích trong cấp cứu vì tính đơn giản và hiệu quả của nó. Các hướng dẫn viên cũng đề nghị nên sử dụng kỹ thuật này như là chọn lựa hàng đầu để hồi sức ngưng tim, đặc biệt là những trường hợp ngọai viện.
Atelier intubation difficileAtelier intubation difficileAtelier intubation difficileAtelier intubation difficile

Chuyên đề thực hành siêu âm:

Atelier échographie
Hướng đến một tương lai tươi sáng, siêu âm từ lâu đã có một vị trí quan trọng trong Cấp cứu trên nhiều nước. Tại Việt Nam, dần dần các khoa Cấp cứu đã có máy siêu âm. Vấn đề còn lại là đảm bảo việc đào tạo cho các bác sĩ cấp cứu. Mục đích của chuyên đề thực hành này là giới thiệu các nguyên tắc cơ bản của "FAST": Focused Assessment with Sonography for Trauma. Đây cũng là dịp để mọi người biết đến các lọai máy siêu âm xách tay mới, đặc biệt phù hợp khi sử dụng tại khoa cấp cứu. Xin cám ơn các bạn sinh viên đã làm mẫu trong suốt thời gian thực hành chuyên đê...
Atelier échographieAtelier échographieAtelier échographieAtelier échographieAtelier échographieAtelier échographieAtelier échographieAtelier échographie

Chuyên đề thực hành dựa trên mô phỏng:

Atelier simulation
Lần đầu tiên tại Việt Nam, một buổi thực hành theo mô phỏng với "chất lượng cao" đã được tổ chức và được kênh truyền hình VTV9 ghi hình. Bác sĩ François Lecomte, chuyên gia người Pháp đã cho thấy sự thay đổi rõ rệt trong phương pháp giảng dạy mới này. Mô hình SimMan do tập đoàn Laerdal đem đến bằng tàu từ Singapore (dạng mô hình này hiện vẫn chưa có ở Việt Nam). Hai nhóm bác sĩ trẻ sẵn sàng tham gia thực hành xử trí trước một bệnh nhân ngưng tim. Buổi thực hành được truyền trực tiếp sang màn hình lớn ở phòng bên cạnh để mọi người có thể được một lần nhìn thấy "toàn bộ" quá trình một ca lâm sàng hoàn chỉnh. Đây cũng là cơ hội để thấy trước sự phát triển trong phương pháp giảng dạy nhờ mô hình mới này. Cuối cùng, ý tưởng là mở khóa đào tạo thực hành mô phỏng có cấp bằng đại học bằng cách hợp tác với Đại hoc Paris và Đại học Phạm Ngọc Thạch. Tuy nhiên, vẫn còn khá nhiều việc phải làm để đi đến mục tiêu này. Xin được cám ơn tất cả mọi người đã dự buổi chuyên đề thực hành, đặc biệt là các bác sĩ trẻ, đã nhiệt tình tham gia thực hành cùng chúng tôi.
Atelier simulationAtelier simulationAtelier simulationAtelier simulationAtelier simulationAtelier simulationAtelier simulationAtelier simulationAtelier simulationAtelier simulationAtelier simulationAtelier simulationAtelier simulationAtelier simulationAtelier simulationAtelier simulationAtelier simulationAtelier simulationAtelier simulationAtelier simulationAtelier simulation

lundi 8 octobre 2012

Retour sur la 2ème journée Franco-Vietnamienne de médecine d'urgence (Afravietmur 2012) // Trở lại Hội nghị cấp cứu Pháp - Việt lần thứ Hai (Afravietmur 2012)

Congrès Afravietmur 2012
Notre deuxième congrès franco-vietnamien s'est déroulé du 28 au 29 septembre dernier à la faculté Pham Ngoc Thach de Ho Chi Minh. Cet évènement a réuni plus de 400 médecins urgentistes et réanimateurs de HCM et des provinces du sud Vietnam. Pour cette deuxième édition, l'Afravietmur s'était associée à la Société de Médecine d'Urgence de HCM afin de toucher un large public.
Congrès Afravietmur 2012Congrès Afravietmur 2012Congrès Afravietmur 2012Congrès Afravietmur 2012Congrès Afravietmur 2012La faculté Pham Ngoc Thach nous a également ouvert ses portes et mis à notre disposition un amphithéâtre de près de 450 places, ainsi que 3 salles de training. En effet, cette année nous avons tenu à organiser en plus de la journée de conférences (28/09/12), une demi-journée consacrée à des ateliers pratiques (29/09/12). Au programme: initiation à l'intubation difficile avec en particulier l'apprentissage du Fastrach, initiation à l'échographie aux urgences avec l'aide des sociétés GE et Mindray, enfin découverte de la simulation haute fidélité grâce à la société Laerdal qui a mis à notre disposition un mannequin SimMan spécialement venu de Singapour pour notre congrès.
Mais revenons à la journée de conférence du 28 septembre. Cette année, nous avions fait un gros effort en invitant des personnalités bien connues du monde de l'urgence en France comme le Professeur Pierre Carli du SAMU de Paris, le Porfesseur Jean-Louis Pourriat de l'hôpital Cochin ou encore le Dr Claude Lapandry. Le Dr Lionel Lamhaut, spécialiste de l'hémodynamique fidèle à notre rendez-vous annuel, nous faisait l'honneur de revenir. Enfin, le Dr François Lecomte, spécialiste français de la simulation haute fidélité, est venu présenter cette nouvelle approche pédagogique pour la première fois au Vietnam. Je tiens également à signaler la présence du Dr Tôn Thanh Trà, de l'hôpital Cho Ray, venait compléter la liste de nos experts-conférenciers.

Congrès Afravietmur 2012Congrès Afravietmur 2012Congrès Afravietmur 2012Congrès Afravietmur 2012Congrès Afravietmur 2012Congrès Afravietmur 2012Congrès Afravietmur 2012Congrès Afravietmur 2012

Découvrez le programme 2012:Scientific Program Conference 2012

 • Douleur aux urgences (Dr François Lecomte):

Douleur aux urgences F Lecomte FR

 • Intérêt du Protoxyde d'Azote aux urgences (Dr David Tran):

Protoxyde d'Azote aux urgences D Tran FR

 • Sédation des patients aux urgences (Dr Lionel Lamhaut):

Sédation aux urgences L Lamhaut FR

 • Troubles du comportement aux urgences (Pr Jean-Louis Pourriat):

Trouble du comportement aux urgences JL Pourriat FR

 • Echographie aux urgences (Dr Tôn Thanh Trà):
 • Simulation haute fidélité en médecine d'urgence (Dr François Lecomte):

Simulation haute fidélité F Lecomte FR

 • Quoi de neuf sur l'arrêt cardiaque en 2012 (Pr Pierre Carli):

Arrêt Cardiaque 2012 Pierre Carli FR

 • Intubation difficile aux urgences (Dr Lionel Lamhaut):
 • Prise en charge des états de chocs aux urgences (Dr Lionel Lamhaut):

Etats de choc aux urgences L Lamhaut FR

 • Comment organiser le tri aux urgences(Pr Jean Louis Pourriat):

Triage aux urgences JL Pourriat FR

 • Le système français préhospitalier est-il transposable au Vietnam? (Dr Claude Lapandry):

Le système français préhospitalier C Lapandry FR

Congrès Afravietmur 2012
Hội nghị Pháp - Việt lần thứ Hai được diễn ra trong hai ngày 28 và 29/9 vừa qua tại Đại học Phạm Ngọc Thạch TP.HCM. Sự kiện này đã quy tụ hơn 400 bác sĩ Cấp cứu Hồi sức tại TP.HCM và các tỉnh phía Nam Việt Nam. Với hội nghị lần thứ hai này, Afravietmur đã liên kết với Hiệp hội cấp cứu TP.HCM để hướng đến những đối tượng rộng hơn.
Congrès Afravietmur 2012Congrès Afravietmur 2012Congrès Afravietmur 2012Congrès Afravietmur 2012Congrès Afravietmur 2012Đại học Y Phạm Ngọc Thạch cũng tổ chức và sắp xếp một giảng đường cho gần 450 người với 3 phòng thực hành. Thực tế, năm nay, ngoài ngày chính thức diễn ra hội nghị (28/09/12), chúng tôi muốn tổ chức riêng nửa ngày dành cho các chuyên đề thực hành (29/09/12). Chương trình: giới thiệu đặt nội khí quản khó đặc biệt là cung cấp kiến thức vê kỹ thuật Fastrach, giới thiệu siêu âm tại cấp cứu với sự giúp đỡ của các công ty GE và Mindray, cuối cùng là chuyên đề thực hành theo mô phỏng chất lượng cao, với sự hỗ trợ của tập đoàn Laerdal khi đã đặc biệt đem mô hình SimMan từ Singapore đến với hội nghị của chúng ta.
Tuy nhiên, quay trở laị với ngày hội nghị hôm 28/9. Năm nay, chúng tôi đã rất nỗ lực mời đến hội nghị các nhân vật nổi tiếng trên thế giới về cấp cứu tại Pháp như Giáo sư Pierre Carli của SAMU tại Paris, giáo sư Jean-Louis Pourriat của bệnh viện Cochin hay bác sĩ Claude Lapandry. Rất vinh dự được đón tiếp sự trở lại của bác sĩ Lionel Lamhaut, chuyên gia huyết động học đã luôn gắn bó với hội nghị hàng năm của chúng tôi. Cuối cùng là bác sĩ Dr François Lecomte, chuyên gia người Pháp về giảng dạy trên mô phỏng chất lượng cao, đã trình bày lần đầu tiên về phương pháp giảng dạy tiếp cận mới này đến Việt Nam. Tôi cũng xin được giới thiệu sự góp mặt của bác sĩ Tôn Thanh Trà, đến từ bệnh viện Chợ Rẫy, trong danh sách các chuyên gia thuyết trình của chúng ta.

Congrès Afravietmur 2012Congrès Afravietmur 2012Congrès Afravietmur 2012Congrès Afravietmur 2012Congrès Afravietmur 2012Congrès Afravietmur 2012Congrès Afravietmur 2012Congrès Afravietmur 2012

Chương trình năm 2012:Scientific Program Conference 2012

 • Điều trị đau tại Cấp cứu (Dr François Lecomte):

Douleur aux urgences F Lecomte FR

 • Tầm quan trọng của khí N2O tại Cấp Cứu (Dr David Tran):

Protoxyde d'Azote aux urgences D Tran FR

 • An thần cho bệnh nhân tại Cấp cứu (Dr Lionel Lamhaut):

Sédation aux urgences L Lamhaut FR

 • Rối lọan tri giác tại Cấp cứu (Pr Jean-Louis Pourriat):

Trouble du comportement aux urgences JL Pourriat FR

 • Siêu âm tại cấp cứu (Dr Tôn Thanh Trà):
 • Giảng dạy trên mô phỏng chất lượng cao tại Cấp cứu (Dr François Lecomte):

Simulation haute fidélité F Lecomte FR

 • Có gì mới trong ngưng tim năm 2012 (Pr Pierre Carli):

Arrêt Cardiaque 2012 Pierre Carli FR

 • Đặt nội khí quản khó tại cấp cứu (Dr Lionel Lamhaut):
 • Điều trị tình trạng sốc tại Cấp cứu (Dr Lionel Lamhaut):

Etats de choc aux urgences L Lamhaut FR

 • Tổ chức phân lọc bệnh tại Cấp cứu?(Pr Jean Louis Pourriat):

Triage aux urgences JL Pourriat FR

 • Hệ thống cấp cứu ngoại viện tại Pháp có thể áp dụng tại Việt Nam? (Dr Claude Lapandry):

Le système français préhospitalier C Lapandry FR

jeudi 23 août 2012

Hội nghị Cấp cứu Pháp-Việt lần thứ II tại TP.HCM: 28 & 29/9/2012

Affiche PNT 28/09 VN
drapeau vietnamienHội nghị Cấp cứu Pháp-Việt lần thứ II tại TP.HCM: 28 & 29/9/2012
Sau thành công của hội nghị Cấp cứu Pháp-Việt lần thứ I tổ chức tại bệnh viện Trưng Vương và bệnh viện Nhân dân gia Định vào các ngày 10 và 11/11/2011, năm nay, AFRAVIETMUR quyết định kết hợp với hội Hồi sức cấp cứu TP.HCM để tổ chức hội nghị lần thứ II.
Programme PNT 28/09Năm nay, Hội nghị sẽ diễn ra vào thứ Sáu ngày 28/9/2012 tại trường đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch số 86/2 đường Thành Thái, Q.10. Bạn có thể xem chương trình hội nghị bằng cách nhấp vào hình ảnh trên đây. Tiếp theo ngày hội nghị này là buổi thực hành vào sáng thứ Bảy 29/9/2012, là lúc chúng ta khám phá, cùng các phương pháp thực hành khác, phương pháp thực hành theo mô phỏng gần với thực tế nhất.

Dành cho sự kiện quan trọng này, chúng tôi đã mời đến hội nghị các chuyên gia cấp cứu nổi tiếng tại Pháp và trên thế giới:

Giáo sư Pierre Carli:
Pr Pierre Carli

 • Trưởng khoa Hồi sức Cấp cứu và giám đốc SAMU tại Paris
 • Chủ tịch hiệp hội Gây mê hồi sức tại Pháp (SFAR)
 • Chủ tịch hội đồng hồi sức cấp cứu tim phổi tại Pháp
 • Chuyên gia nổi tiếng thế giới vê cấp cứu ngưng tim, và là tác giả của nhiều ấn phẩm về đề tài này.


Giáo sư Jean-Louis Pourriat:
Pr Jean Louis Pourriat

 • Trưởng khoa cấp cứu bệnh viện Cochin-Hotel Dieu ở Paris
 • Giáo sư đại học Paris 5
 • Cựu chủ tịch trường Cao đẳng quốc gia y khoa chuyên ngành Cấp cứu
 • Là người có ảnh hưởng lớn đến sự hợp tác giữa Pháp và khu vực Châu Á, ông đã tham gia vào rất nhiều hoạt động tại Trung Quốc, Indonesia, Birmanie, Campuchia và cả Việt Nam.

Bác sĩ Claude Lapandry:
Dr Lapandry

 • Giám đốc y khoa chuyên Cấp cứu của bệnh viện Avicenne
 • Cựu giám đốc y khoa của SAMU Seine Saint-Denis
 • Là người tiên phong trong y học cấp cứu tại Pháp, ông đã tham gia nhiều hoạt động ở nhiều nước khác nhau (Châu Phi, Nam Mỹ, Châu Á, Châu Úc)

Bác sĩ Lionel Lamhaut:
Dr Lamhaut

 • Bác sĩ làm việc tại khoa hồi sức bệnh viện Necker, Paris
 • Chuyên gia về huyết động học
 • Hiện là thành viên của nhiều công trình nghiên cứu về đột tử và việc dùng ECMO trước nhập viện

Bác sĩ François Lecomte:
Dr Lecomte

 • Bác sĩ làm việc tại khoa Cấp cứu bệnh viện Hotel Dieu, Paris
 • Phụ trách cấp bằng đại học về giảng dạy theo phương pháp mô phỏng (Đại học Paris 5)
 • Chuyên gia về giảng dạy thực hành theo mô phỏng sát thực tế.


mardi 21 août 2012

2ème journée Franco-Vietnamien de médecine d'urgence à Ho Chi Minh: 28 & 29 Septembre 2012

Affiche PNT conference 28/09/12
drapeau françaisAprès le succès de notre premier congrès franco-vietnamien de médecine d'urgence organisé à l'hôpital Trung Vuong et à l'hôpital Gia Dinh les 10 et 11 novembre 2011, cette annee l'AFRAVIETMUR a décidé de s'associer à la Société de Médecine d'Urgence et de Réanimation de Ho Chi Minh pour organiser ce deuxième évènement.
Programme PNT 28/09Cette année le congrès se tiendra vendredi 28 Septembre 2012 à la faculté de médecine Pham Ngoc Thach 86/2 Thanh Thai Street, dans le district 10. Vous pouvez visualiser le programme scientifique en cliquant sur l'image ci-dessus. Cette journée de conférence sera suivie d'une matinée d'ateliers pratiques le samedi 29 Septembre où l'on pourra découvrir entre autres la simulation haute fidélité.

Pour cet importante manifestation, nous avons invité des spécialistes de la médecine d'urgence bien connus en France et dans le Monde:

Professeur Pierre Carli:
Pr Pierre Carli

 • Chef du service de réanimation et directeur du SAMU de Paris
 • Président de la Société Française d'Anesthésie Réanimation (SFAR)
 • Président du Conseil Français de Réanimation Cardio-Pulmonaire
 • Spécialiste mondialement reconnu de l'arrêt cardiaque, il est l'auteur de nombreuses publications sur le sujet .


Professeur Jean-Louis Pourriat:
Pr Jean Louis Pourriat

 • Chef du service des urgences Cochin-Hotel Dieu à Paris
 • Professeur à l'Université Paris 5
 • Ancien Président du Collège National de Médecine d'Urgence
 • Très impliqué dans la coopération entre la France et l'Asie, il a participé à de nombreuses missions en Chine, Indonésie, Birmanie, Cambodge ainsi qu'au Vietnam.

Docteur Claude Lapandry:
Dr Lapandry

 • Directeur médical des Urgences de l'hôpital Avicenne
 • Ancien Directeur médical du SAMU de Seine Saint-Denis
 • Pionnier de la médecine d'urgence en France, il a participé à de nombreuses missions dans différents pays (Afrique, Amérique du Sud, Asie, Océanie).

Docteur Lionel Lamhaut:
Dr Lamhaut

 • Praticien Hospitalier au Service de Réanimation de l'hôpital Necker, Paris
 • Spécialisé en hémodynamique
 • Participant actuellement à des travaux de recherche sur la mort subite et sur l'usage de l'ECMO en pré-hospitalier

Docteur François Lecomte:
Dr Lecomte

 • Praticien Hospitaliers au Service des Urgences de l'hôpital Hotel Dieu, Paris
 • Responsable du Diplôme Universitaire de l'enseignement sur simulateur (Faculté Paris 5)
 • Spécialiste français de l'enseignement haute fidélité sur simulateur.

vendredi 3 août 2012

Entorses de chevilles aux urgences // Bong gân cổ chân tại khoa Cấp cứu

Ankle SprainLes entorses de chevilles constituent un motif courant de recours aux urgences. Mais la banalité de ce type de problème ne doit pas dispenser le médecin des urgences d'adopter une conduite à tenir rigoureuse.
Ice on AnkleLa première des priorités est de soulager la douleur du patient en utilisant des antalgiques et des anti-inflammatoires mais aussi et surtout en protégeant l'articulation blessée et en lui appliquant de la glace. La première phase du traitement consiste donc à limiter l'oedeme et l'hématome en suivant le protocole connu sous le nom de PRICE (Protection, Rest, Ice, Compression, Elevation).


Ankle SprainLa deuxième phase consiste à apprécier le degré de gravité de l'entorse afin de choisir le traitement orthopédique le plus approprié. Cette appréciation peut être difficile à réaliser à chaud tant la douleur empêche de réaliser un examen complet.
Elle sera plus facile vers le troisième jour après le traumatisme, lorsque la cheville aura commencé à désenfler. La radiographie de la cheville F+P peut être utile devant une suspicion de fracture associée (selon les critère dits d'Ottawa). Plus récemment, le développement de l'échographie qui visualise les lésions ligamentaires de manière non invasive, permet un diagnostic très précis du degré de gravité de l'entorse.
Ankle Splint BraceEnfin, la troisième phase consiste en une rééducation de la cheville, surtout recommandée pour les entorses graves et de moyenne gravité. Cette rééducation ayant pour but de faciliter le retour à une activité normale et à la pratique éventuelle du sport. Elle permet également de prévenir les épisodes récurrents qui sont souvent l'apanage des entorses mal soignées.

Nous vous présentons ici le rôle du médecin des urgences suivi de celui du kinésithérapeute dans la prise en charge des entorses de chevilles: Ankle Sprain

Ankle Sprain Bong gân cổ chân là một lý do rất phổ biến khi khám bệnh cấp cứu. Nhưng không phải vì vậy mà bác sĩ Cấp cứu không cần theo những quy trình điều trị chặt chẽ.
Ice on AnklePhương pháp điều trị đầu tiên là giảm đau cho bệnh nhân bằng thuốc giảm đau và các loại thuốc kháng viêm , nhưng trên hết là giảm đau bằng cách cố định khớp bị tổn thương và chườm đá giảm đau. Giai đoạn điều trị lúc mới bị bong gân nhằm hạn chế phù nề và tụ máu theo phác đồ được biết đến với tên là PRICE (Protection, Rest, Ice, Compression, Elevation).


Ankle SprainGiai đoạn hai là đánh giá mức độ nghiêm trọng của khớp bong gân nhằm chọn lựa cách điều trị chỉnh hình phù hợp nhất. Việc đánh giá này có thể sẽ khó khăn do cơn đau sẽ cản trở việc kiểm tra được toàn diện.
Việc này sẽ dễ dàng hơn kể từ ngày thứ ba sau chấn thương, khi cổ chân đã bắt đầu giảm sưng. Chụp XQuang cổ chân thẳng+nghiêng sẽ hữu ích khi có nghi ngờ gãy xương kèm theo (theo các tiêu chí của Ottawa). Gần đây, việc siêu âm phát triển cho phép phát hiện các tổn thương dây chằng không xâm lấn, cho phép chẩn đoán khá chính xác về mức độ nghiêm trọng do bong gân.
Ankle Splint BraceCuối cùng, giai đoạn thứ ba liên quan đến việc phục hồi cổ chân, nhất là ở các trường hợp bong gân nghiêm trọng. Việc phục hồi này nhằm tạo điều kiện phục hồi dễ dàng các hoạt động bình thường và chơi thể thao. Nó cũng cho phép tránh tái phát ở các trường hợp không được điều trị hiệu quả trước đó.

Chúng tôi trình bày sau đây vai trò của bác sĩ cấp cứu và tiếp đó là chỉ định vật lý trị liệu trong việc điều trị bong gân cổ chân: Ankle Sprain

mercredi 25 juillet 2012

Traumastismes craniens aux urgences // Chấn thương đầu tại khoa Cấp cứu

drapeau françaisLes traumatismes crâniens vus aux urgences regroupent des patients ayant des lésions très différentes. Du cas le plus simple au cas le plus grave, tous les degrés de gravité sont possible. La difficulté pour le médecin urgentiste est de détecter parmi les TC d'allure mineure, ceux qui seront susceptibles de développer des complications graves. Si le scanner cérébral est un moyen très performant pour détecter des lésions intra-craniennes post-traumatiques, il doit être évité en l'absence de signe clinique, notamment chez l'enfant. En effet, une récente étude a montré un risque significativement accru de tumeurs cérébrales chez les enfants ayant eu plusieurs scanners durant leur enfance. Un délai d'observation de quatre heures après le traumatisme est considéré comme prudent, afin de détecter les aggravations retardées.
Closed head injury CT
Au moindre signe de gravité, la scanner cérébral doit être réalisé en urgence. Si le patient est jugé à faible risque, il peut quitter le service des urgences mais sous surveillance étroite de son entourage. Des consignes claires doivent être délivrées au patient ou a son entourage, permettant d'assurer une surveillance à domicile et un retour rapide aux urgences en cas de détérioration neurologique. Une attention toute particulière doit être donnée aux patients alcoolisés, victimes d'un TC, l'examen neurologique pouvant être difficile, l'alcool pouvant masquer le tableau.

Nous rappelons ici les recommandations en matière de traumatisme crânien aux urgences:Closed head injury in ED

Chấn thương đầu thường gặp tại cấp cứu thường là những bệnh nhân với các tổn thương khác nhau. Từ trường hợp đơn giản nhất đến trường hợp phức tạp nhất, mọi tình trạng nghiêm trọng đều có thể xảy ra. Thách thức đối với các bác sĩ Cấp cứu là xác định được trong từng trường hợp chấn thương đầu mới nhận biết, trường hợp nào có thể xảy ra những nguy cơ biến chứng nghiêm trọng. CT đầu là một phương pháp khá hoàn hảo để xác định các tổn thương nội sọ sau chấn thương, nhưng nên tránh trong trường hợp không có những dấu hiệu lâm sàng, đặc biệt là ở trẻ nhỏ. Thực tế, một nghiên cứu gần đây đã cho thấy nguy cơ gia tăng đáng kể với các khối u não ở trẻ em đã từng chụp CT Scanner nhiều lần khi còn nhỏ. Nên cẩn thận theo dõi sau chấn thương đầu trong 4 giờ để phát hiện những biến chứng muộn.
Closed head injury CT
Nếu phát hiện những dấu hiệu nghiêm trọng dù là nhỏ nhất, việc chụp CT đầu là khẩn cấp. Nếu bệnh nhân với nguy cơ thấp, bệnh nhân có thể xuất viện nhưng phải được gia đình theo dõi chặt chẽ. Các phiếu hướng dẫn theo dõi phải được gửi đến bệnh nhân hoặc gia đình , cho phép theo dõi tại nhà và quay trở lại Cấp cứu ngay khi có dấu suy giảm thần kinh. Cần đặc biệt lưu ý đến những bệnh nhân có nồng độ cồn, nạn nhân chấn thương đầu, vì việc kiểm tra dấu thần kinh có thể khó khăn hơn, do rượu làm mất đi các dấu hiệu lâm sàng.

Chúng tôi nhắc lại dưới đây các khuyến cáo về chấn thương đầu tại khoa cấp cứu:Closed head injury in ED

mercredi 11 juillet 2012

Coliques néphrétiques aux urgences // Cơn đau quặn thận tại khoa Cấp cứu

drapeau françaisMotif très fréquent de recours aux urgences, les coliques néphrétiques ne posent en général pas trop de problème diagnostique tant les crises douloureuses sont souvent stéréotypées (douleur en fosse lombaire irradiant vers l'avant en région inguinale. Le traitement fait appel aux anti-inflammatoires non stéroïdiens et aux antalgiques de pallier 2 voire 3. L'usage de la morphine n'est pas contre-indiqué et son action associée aux anti-inflammatoires est rapidement efficace.
UroscannerL'uroscanner sans injection de produit de contraste a supplanté l'échographie pour la visualisation des calculs et permet parfois un diagnostic différentiel (fissuration d'anévrisme de l'aorte). Il permet de mettre en évidence le ou les calculs, de les localiser, d'évaluer leur taille et d'apprécier le retentissement sur l'arbre urinaire en amont (hydronéphrose, infiltration péri-rénale).
Si la grande majorité des coliques néphrétiques répondent bien au traitement médical et sont d'évolution favorable en quelques heures ou jours, il ne faut pas méconnaître les complications qui peuvent compromettre le pronostic fonctionnel des reins et parfois même le pronostic vital.
Renal colic managementL'infection des voies urinaires est la principale complication des coliques néphrétiques. C'est pourquoi toute colique néphrétique fébrile ou associée à un tableau septique (fièvre ou hypothermie, frissons, hyperleucocytose, CRP augmentée) doit faire l'objet de la plus grande attention. Un avis urologique rapide et une hospitalisation s'imposent. Un traitement antibiotique intra-veineux doit être débuté dès les prélèvement biologiques effectués (ECBU, hémocultures).

Nous rappelons ici les grandes lignes de la prise en charge des coliques néphrétiques aux urgences avec en particulier les principales complications à rechercher systématiquement.

Management of renal colic in ED: Renal colic in ED

Là một dạng bệnh lý thường gặp tại khoa Cấp cứu, các cơn đau quặn thận nhìn chung thường không quá khó để chẩn đoán, với các cơn đau thường điển hình (đau vùng thắt lưng lan ra phía trước vùng bẹn). Điều trị với thuốc kháng viêm không steroide và thuốc giảm đau bậc 2 và cả bậc 3. Morphine không chống chỉ định và việc dùng Morphine kết hợp với các loại kháng viêm sẽ cho hiệu quả nhanh chóng.
Uroscanner CT bộ niệu không thuốc cản quang thay vì siêu âm sẽ cho thấy được các viên sỏi và đôi khi cho phép một chẩn đoán phân biệt (nứt phình động mạch chủ). Nó cho thấy rõ một hoặc nhiều viên sỏi, xác định vị trí chính xác, đánh giá kích thước và đánh giá ảnh hưởng đường niệu trên (thận ứ nước, thâm nhiễm quanh thận).
Nếu phần lớn các cơn đau quặn thận đáp ứng tốt với điều trị nội khoa và tiến triển thuận lợi trong một vài giờ hay một vài ngày, nên tiên lượng trước các biến chứng có thể đe dọa chức năng thận và có khi là cả tính mạng.
Renal colic managementNhiễm trùng đường tiểu là biến chứng điển hình từ các cơn đau quặn thận. Do vậy, tất cả các cơn đau quặn thận kèm sốt hđặc kết hợp với một hoặc các yếu tố nhiễm trùng (sốt hoặc hạ thân nhiệt, ớn lạnh, bạch cầu tăng, CRP tăng) cần phải được lưu ý chặt chẽ. Cần hội chẩn ý kiến chuyên khoa niệu và nhập viện ngay. Bắt đầu điều trị kháng sinh truyền tĩnh mạch ngay sau khi làm các xét nghiệm lâm sàng (cấy nước tiểu, cấy máu).

Chúng tôi trình bày lại sau đây những điểm chính liên quan đến điều trị cơn đau quặn thận tại Cấp cứu, đặc biệt là các biến chứng chính được nghiên cứu theo hệ thống.

Điều trị cơn đau quặn thận tại khoa Cấp cứu: Renal colic in ED

mardi 10 juillet 2012

Purpura Fébrile aux urgences // Ban xuất huyết tại khoa Cấp cứu

Purpura FulminansLe purpura fébrile reste une des grandes urgences infectieuses de part le monde. Nous reprenons ici les recommandations du "Scottish Intercollegiate Network 2008" pour la prise en charge de cette affection qui peut être rapidement mortelle. Le traitement repose sur l'administration aussi rapide que possible d'une dose d'antibiotique intra-veineuse (Ceftriaxone 50mg/Kg + Amoxicilline 50mg/Kg) juste après la réalisation d'hémocultures. La ponction lombaire n'est pas indiquée s'il existe des signes de septicémie (purpura) et ne doit pas retarder le traitement antibiotique. Le remplissage vasculaire par Soluté salé isotonique ou Macromolécules à la dose de 20ml/Kg/20 min. vient compléter le traitement du choc septique associé. Les corticoides, s'ils ont une indication dans la méningite à méningocoque de l'enfant, n'ont pas de place dans le traitement du purpura fulminans.

Présentation Purpura Fébrile: Febrile Purpura

Ban xuất huyết là một trong nhiều trường hợp nhiễm trùng cấp thường gặp trên thế giới. Chúng tôi nhắc lại dưới đây các khuyến cáo của "Scottish Intercollegiate Network 2008" trong việc điều trị nguy cơ rất dễ dẫn đến tử vong này. Việc điều trị dựa trên phác đồ điều trị kháng sinh truyền tĩnh mạch nhanh nhất có thể (Ceftriaxone 50mg/Kg + Amoxicilline 50mg/Kg) ngay sau khi làm cấy máu. Không có chỉ định chọc dò tủy sống nếu có dấu hiệu nhiễm trùng huyết (xuất huyết) và không nên trì hoãn việc điều trị bằng kháng sinh. Bù dịch với truyền tĩnh mạch bằng dung dịch nước muối đẳng trương hoặc dung dịch đại phân tư theo liều 20ml/Kg/20 phút sẽ bổ sung cho việc điều trị có kèm sốc nhiễm trùng. Thuốc corticoide không được dùng trong việc điều trị ban xuất huyết tối cấp nếu có dấu hiệu viêm màng não do não mô cầu ở trẻ em.

Présentation Purpura Fébrile: Febrile Purpura

Intérêt du Protoxyde d'azote N20 aux urgences // Lợi ích của khí N2O tại khoa Cấp Cứu

Nitrous Oxide in ED
Le mélange protoxyde d'azote-oxygène est utilisé en France depuis de nombreuses années. Il a fait son apparition dans les services d'urgence au milieu des années 90 sous le nom "Méopa" (Mélange Equimoléculaire Oxygène Protoxyde d'Azote), puis plus récemment sous le nom "Kalinox" produit par la firme française Airliquide.
Ses principales indications concernent le traitement des douleurs brèves en particulier les douleurs liées aux soins: pansements de brûlure, réduction de luxation d'épaule, réduction de fracture. Il est particulièrement utilisé chez les enfants pour la réalisation de petites sutures voire même pour la pose de cathéter intraveineux. Son action est cependant variable d'un patient à l'autre, et il ne dispense pas l'association à des antalgiques comme le Tramadol, la Codeine ou la Morphine.
Nitrous Oxide in EDMalheureusement ce gaz n'est pour le moment pas distribué au Vietnam. Il est cependant possible de l'importer sous forme de bouteilles de N20 qu'il faut alors mélanger à de l'oxygène via un mélangeur de gaz, permettant d'obtenir un mélange 50%N20/50%O2.

Nitrous Oxide in EDCe dispositif est expérimenté depuis le mois de mai 2012 aux urgences du FVHospital à Ho Chi Minh. Nous vous présentons ici l'intérêt que pourrait avoir le protoxyde d'azote pour les services d'urgences aux Vietnam.

Présentation du Protoxyde d'Azote: Nitrous Oxide in ED

Protocole Nitrous Oxide in ED: Nitrous Oxide Protocol in ED

Nitrous Oxide in ED
Hỗn hợp oxit nitơ được sử dụng tại Pháp từ nhiều năm nay. Hỗn hợp này xuất hiện vào giữa những năm 90 tại các khoa cấp cứu với tên gọi "Méopa" (Mélange Equimoléculaire Oxygène Protoxyde d'Azote), sau đó gần đây có tên gọi "Kalinox" được sản xuất bởi tập đoàn Airliquide của Pháp.
Các chỉ định chính của hỗn hợp này bao gồm việc điều trị các cơn đau ngắn, đặc biệt là các cơn đau liên quan đến việc săn sóc: thay băng phỏng, giảm đau trong trật khớp vai, gãy xương. Đặc biệt, hỗn hợp này được dùng ở trẻ nhỏ khi thực hiện thủ thuật khâu các vết thương nhỏ, và cả khi đặt đường truyền tĩnh mạch. Tuy nhiên, tác dụng của nó thay đổi tùy theo từng bệnh nhân, và không làm giảm sự kết hợp của các lọai thuốc giảm đau như Tramadol, Codeine hay Morphine.
Nitrous Oxide in EDThật không may, khí này hiện vẫn chưa đươc phân phối tại Việt Nam. Tuy vậy, nó vẫn có thể được nhập khẩu dưới dạng chai N20 sau đó phải được trộn với oxy thông qua một bộ trộn khí, cho phép chứa một hỗn hợp 50%N20/50%O2.

Nitrous Oxide in ED Thiết bị này được thử nghiệm tại khoa Cấp cứu bệnh viện FV ở TP.HCM từ tháng 5/2012. Chúng tôi trình bày sau đây lợi ích của khí nitơ oxit tại các khoa cấp cứu ở Việt Nam.

giới thiệu về khí N2O: Nitrous Oxide in ED

Quy trình sử dụng khí N2O tại khoa Cấp cứu: Nitrous Oxide Protocol in ED

Intoxication aux crabes des mangroves ou limules des mangroves (Carcinoscorpius Rotundicauda) // Ngộ độc các loại sam (Carcinoscorpius Rotundicauda)

Mangrove horseshoe crab
Les vietnamiens sont friants de fruits de mer en tout genre. Certains crabes des mangroves peuvent pourtant être à l'origine de graves réactions toxiques secondaires à l'ingestion d'une toxine appelée "tétrodotoxine".
Carcinoscorpius Rotundicauda
Le Dr Tan rapporte ici le cas d'une homme de 65 ans victime d'une intoxication grave survenue quelques heures après avoir mangé une variété de "crabes" des mangroves appelée "Carcinoscorpius Rotondicauda".

Carcinoscorpius Rotundicauda intoxication

Article paru dans la revue "Fisheries Science" en avril 2009:
Frequent occurrence of the tetrodotoxin-bearing horseshoe crab Carcinoscorpius rotundicauda in Vietnam

TetrodotoxineTetrodotoxin (TTX) was detected by HPLC and LC-MS/MS in specimens of the horseshoe crab Carcinoscorpius rotundicauda collected from Tan Hai village, Vung Tau province, Vietnam, where cases of poisoning due to the consumption of horseshoe crab have frequently been reported. The soft tissue from 10 out of the 12 specimens analyzed showed considerable levels of TTX, making them unsafe for human consumption (81.2 ± 50.3 MU/g). Paralytic shellfish poisoning (PSP) toxins were also detected in all of the specimens, but the levels were low. These findings show that the frequency of occurrence of C. rotundicauda specimens with a high level of TTX is significantly high, and that the TTX is responsible for the food poisonings caused by the consumption of C. rotundicauda in this area.

Lien vers l'article complet (cliquez sur "look inside" pour visualiser l'article en anglais): http://rd.springer.com/article/10.1...

Mangrove horseshoe crab
Người Việt nam thường rất thích ăn các loại hải sản. Tuy vậy, một số loại sam vẫn có thể là nguồn gốc gây ra các phản ứng ngộ độc nghiêm trọng từ một chất độc có tên là "tétrodotoxine".
Carcinoscorpius Rotundicauda
Bác sĩ Tấn báo cáo dưới đây trường hợp một bệnh nhân nam 65 tuổi, là nạn nhân bị ngộ độc nghiêm trọng cách đây vài giờ sau khi ăn một loại sam có tên là "Carcinoscorpius Rotondicauda".

Carcinoscorpius Rotundicauda intoxication

Bài báo đăng trong tạp chí "Fisheries Science" en avril 2009:
Frequent occurrence of the tetrodotoxin-bearing horseshoe crab Carcinoscorpius rotundicauda in Vietnam

TetrodotoxineTetrodotoxin (TTX) was detected by HPLC and LC-MS/MS in specimens of the horseshoe crab Carcinoscorpius rotundicauda collected from Tan Hai village, Vung Tau province, Vietnam, where cases of poisoning due to the consumption of horseshoe crab have frequently been reported. The soft tissue from 10 out of the 12 specimens analyzed showed considerable levels of TTX, making them unsafe for human consumption (81.2 ± 50.3 MU/g). Paralytic shellfish poisoning (PSP) toxins were also detected in all of the specimens, but the levels were low. These findings show that the frequency of occurrence of C. rotundicauda specimens with a high level of TTX is significantly high, and that the TTX is responsible for the food poisonings caused by the consumption of C. rotundicauda in this area.

Liên kết đến bài viết đầy đủ (bấm nút "look inside" để xem bài viết bằng tiếng Anh): http://rd.springer.com/article/10.1...

mercredi 4 juillet 2012

Désordres Acido-Basiques aux urgences // Rối loạn Axít-Bazơ tại khoa Cấp cứu

Metabolic acidoketosis
Voici deux présentations de désordres métaboliques vus aux urgences. Le premier concerne un cas typique d'acido-cétose métabolique sévère chez un homme de 39 ans, diabétique, arrivé aux urgences dans un tableau de syndrome confusionnel et de deshydratation. Le second concerne un homme de 63 ans, diabétique sous Metformine, présentant une acidose métabolique sans cétose, avec trou anionique augmenté en rapport avec une insuffisance rénale aigue sévère.

 1. Metabolic disorder
 2. Metabolic disorder

Metabolic acidoketosis
Dưới đây là hai bài thuyết trình về trường hợp rối loạn chuyển hóa gặp tại khoa Cấp cứu. Trước tiên là một trường hợp điển hình rối loạn chuyển hóa axit cetone nghiêm trọng ở một bệnh nhân nam 39 tuổi, tiểu đường, nhập Cấp cứu trong tình trạng mê sảng và mất nước. Trường hợp thứ hai là một bệnh nhân nam 63 tuổi, điều trị tiểu đường với Metformine, nhập viện trong tình trạng rối loạn chuyển hoá axít không cetone, với dấu anion tăng nghĩ đến suy thận cấp nghiêm trọng.

 1. Metabolic disorder
 2. Metabolic disorder

jeudi 1 décembre 2011

Taxi-Ambulance, une solution originale pour sauver des vies au Vietnam // Taxi - xe cứu thương, giải pháp ban đầu trong việc cứu người tại Việt Nam.

Taxi Cap Cuu
drapeau françaisA Ho Chi Minh, ville de près de 10 millions d'habitants, et presque autant de mobylettes, il y a environ 100 accidents graves de la circulation par mois. Les statistiques officielles font état de 2 morts par jour contre 30 sur tout le Vietnam. En 2010, il y a eu ainsi 788 morts sur les routes de Ho Chi Minh, et avec l'accroissement du trafic routier et l'augmentation du nombre de voitures, ce chiffre est sans doute amené à augmenter dans les années à venir.
Il existe bien un système de ramassage des blessés par ambulances, mais celui-ci ne parvient à couvrir qu'une faible part des besoins. Ainsi le numéro d'urgence 115 n' a reçu que 6000 appels au cours de l'année 2010. Il existe bien un genre de SAMU mais ses capacités sont largement insuffisantes par rapports aux besoins énormes d'une telle population. Une étude réalisée en 2009 à l'hôpital Franco-Vietnamien avait montré que sur l'ensemble des personnes arrivées en arrêt cardiaque à l'hôpital, seul 17% d'entre elles avaient bénéficié d'un transport par ambulance. Les autres avaient toutes été transportées à l'arrière d'un taxi.
Une réflexion est en cours au niveau des autorités pour mettre en place un système plus efficace, permettant de prendre en charge toutes ces victimes dans un délai raisonnable (idéalement en moins de 20 minutes). Deux modèles existent dans les pays développés. D'un coté le système des "paramedics" américains, de l'autre le système des SMUR français (ambulance médicalisée). Ces deux systèmes ont chacun des avantages et des inconvénients, mais l'un comme l'autre permettent de sauver des vies.
Au Vietnam, quel que soit le système adopté, il faudra sans doute plus de 10 ans pour arriver à mettre en place un système efficace de prise en charge des blessés sur la voie publique. En attendant, les taxis continueront encore longtemps à transporter ces victimes vers l'hôpital le plus proche. Ce système est beaucoup critiqué car il place les victimes entre les mains de personnes non formées aux gestes de secourisme et non qualifiées pour la prise en charge des blessés.
Mais ce système a le mérite d'exister. Il repose sur un constat évident: il y a des taxis partout dans Ho Chi Minh, pouvant intervenir rapidement en moins de 10 minutes. Ce réseau est de plus coordonné via des liaisons radio centralisées vers un standard unique. Les deux plus grosses sociétés de taxi de la ville comptent environ 2000 véhicules chacune. Vingt fois plus que la centaine d'ambulance qui existerait sur la ville. Il suffirait donc de former les chauffeurs de taxis à la prise en charge des blessés et d'équiper chaque taxi avec un minimum de matériel de premier secours (attelles, collier cervical, pansement). Des formations pratiques et courtes de 3 heures permettraient de former ces chauffeurs afin qu'ils puissent transporter ces victimes sans risque d'aggraver d'éventuelles lésions.
Ce projet proposé par l'AFRAVIETMUR, a été présenté récemment lors du congrès de médecine d'urgence pré-hospitalière à l'hôpital Trung Vuong le 10 novembre dernier (cliquez sur le lien ci-dessous). Il a fait l'objet d'un article paru le lendemain dans le journal Tuoi Tre. Nous pensons que cette solution originale, même si elle n'est pas idéale, permettrait de sauver de nombreuses vies en attendant qu'un réel système préhospitalier efficace voit le jour.

Présentation du système de taxi-ambulance:Taxi-Ambulance

drapeau vietnamienTại TP. Hồ Chí Minh, thành phố với gần 10 triệu dân, với hầu như phương tiện di chuyển là xe gắn máy, có khoảng 100 vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra mỗi tháng. Thống kê chính thức cho thấy, có hai ca tử vong mỗi ngày trên tổng số 30 ca trên khắp cả nước. Năm 2010, ghi nhhận tổng cộng 788 trường hợp tử vong trên các con đường TP. Hồ Chí Minh, và với sự gia tăng lượng giao thông đường bộ và gia tăng lượng xe hơi, con số này có lẽ sẽ tăng hơn nữa tong những năm sắp tới.
Hiện nay, có hệ thống vận chuyển người bị thương bằng xe cứu thương, nhưng hệ thống này chỉ có thể phục vụ một phần nhỏ các nhu cầu. Do vậy, số cấp cứu 115 chỉ nhận được 6000 cuộc gọi trong năm 2010. Thực tế, có loại xe cứu thương SAMU nhưng khả năng còn rất hạn chế so với nhu cầu quá lớn từ người dân thành phố. Một nghiên cứu thực hiện năm 2009 tại bệnh viện FV đã chứng minh rằng trên tổng số bệnh nhân đến bệnh viện trong tình trạng ngưng tim, chỉ có 17% trong số họ được đưa đến bằng xe cứu thương. Những bệnh nhân còn lại đều được tìm thấy ở băng ghế sau của xe taxi.
Mốt nghiên cứu đang được tiến hành ở cấp chính phủ để đưa ra một hệ thống có hiệu quả hơn, cho phép hỗ trợ tất cả các nạn nhân một cách kịp thời (lý tưởng nhất trong vòng 20 phút). Hai mô hình trên đã tồn tại ở các nước phát triển. Một mặt là hệ thống "paramedics" của Mỹ, mặt khác là hệ thống SMUR của Pháp (vận chuyển cấp cứu có kèm bác sĩ). Cả hai hệ thống trên đều có những lợi thế cũng như những bất lợi, nhưng hệ thống này hay hệ thống kia đều cùng mục đích cứu người.
Tại Việt Nam, với hệ thống đã được thông qua, có thể mất hơn 10 năm nữa để đi đến việc thiết lập một hệ thống chăm sóc người bị thương tại các điểm công cộng hiệu quả hơn. trong khi đó, taxi vẫn luôn là phương tịên vận chuyển nạn nhân đến bệnh viện gần nhất. Hệ thống này bị chỉ trích rất nhiều vì nạn nhân được đặt trong tay những người chưa từng được qua đào tạo sơ cứu và hỗ trợ chăm sóc người bị thương.
Nhưng hệ thống này vẫn có lý do để tồn tại. Rõ ràng thực tế cho thấy: xe taxi ở khắp mọi nơi trong thành phố, có thể đáp ứng nhanh chóng chưa tới 10 phút. Mạng lưới này càng phối hợp với nhau hơn thông qua hệ thống kiên kết bằng radio về tổng đài chính. Hai tập đoàn taxi lớn nhất của thành phố có khoảng 2000 xe với mỗi tập đoàn. Gấp 20 lần so với 100 xe cứu thương trong phạm vi thành phố. Điều đó cũng đủ để đào tạo các tài xế taxi cách chăm sóc người bị thương và cần trang bị cho mỗi xe taxi các thiết bị y tế bsơ cứu ban đầu tối thiểu (nẹp, nẹp cổ, băng gạc). Các chương trình đào tạo thực hành và ngắn hạn khoảng 3 giờ cho phép cung cấp kiến thức cho các tài xế để họ có thể vận chuyển nạn nhân mà không gây ra các nguy cơ tổn thương trầm trọng hơn.
Dự án này được tổ chức AFRAVIETMUR đề nghị, gần đây đã được trình bày tại Hội nghị Y học cấp cứu trước nhập viện tại bệnh viện Trưng Vương ngày 10/11 vừa qua (nhấp vào đường dẫn dưới đây). đây là đề tài xuất hiện trong báo Tuổi Trẻ ngày hôm sau. Chúng tôi tin rằng giải pháp ban đầu này, ngay cả khi nó không lý tưởng, sẽ cứu sống được rất nhiều người trong khi chờ đợi một hệ thống cấp cứu ngoại viện thực sự có hiệu quả hơn.

Tổng quan về hệ thống xe taxi - cứu thương:Taxi-Ambulance

Article paru dans le journal Tuoi Tre: http://tuoitrenews.vn/cmlink/tuoitr...

lundi 21 novembre 2011

Retour sur notre premier Congrès Franco-Vietnamien de médecine d'urgence à l'hôpital Gia Dinh / Trở lại Hội nghị Y học Cấp cứu Pháp - Việt lần thứ nhất tại bệnh viện nhân dân Gia Định.

congrès Gia-Dinh drapeau françaisRetour sur ce premier congrès organisé par l'Afravietmur qui s'est tenu à l'Hôpital Gia Dinh et qui a accueilli ce 11 novembre 2011 près de 150 médecins urgentistes de Ho Chi Minh. Merci à nos invités qui avaient fait le déplacement de France: Professeur Jean-Louis Pourriat de l'hôpital Cochin, le Dr Jean-Claude Deslandes de la revue Urgence Pratique, le Dr Lionel Lamhaut du SAMU de Paris. Le niveau scientifique de leurs exposés a largement contribué au succès de cette journée.
congrès Gia-Dinh Merci également à l'hôpital Gia-Dinh et au Dr Ninh de nous avoir accueilli de manière si chaleureuse. Merci enfin aux différents sponsors sans qui cet évènement n'aurait pas pu voir le jour. Rendez-vous l'année prochaine pour la seconde édition.


Programme scientifique: Programme Gia-Dinh congress

congrès Gia-Dinhcongrès Gia-Dinhcongrès Gia-Dinhcongrès Gia-Dinhcongrès Gia-Dinhcongrès Gia-Dinhcongrès Gia-Dinhcongrès Gia-Dinhcongrès Gia-Dinhcongrès Gia-Dinhcongrès Gia-Dinhcongrès Gia-Dinhcongrès Gia-Dinhcongrès Gia-Dinhcongrès Gia-Dinhcongrès Gia-Dinh

congrès Gia-Dinh drapeau vietnamienTrở lại với Hội nghị lần thứ nhất tổ chức bởi Afravietmur tại bệnh viện nhân dân Gia Định và đã đón tiếp gần 150 bác sĩ cấp cứu tại TP. Hồ Chí Minh vào ngày 11/11/2011 vừa qua. Xin được gửi lời cám ơn các vị khách mời đến từ Pháp: Giáo sư Jean-Louis Pourriat từ bệnh viện Cochin, bác sĩ Jean-Claude Deslandes đến từ tạp chí Cấp cứu thực hành, bác sĩ Lionel Lamhaut từ tổ chức SAMU ở Paris. Nghiên cứu khoa học từ các bài thuyết trình đã góp phần lớn vào thành công của buổi hội nghị.
congrès Gia-Dinh Đồng cảm ơn bệnh viện nhân dân Gia Định và bác sĩ Ninh đã tiếp đón chúng tôi nồng nhiệt. Cuối cùng xin được cảm ơn quý nhà tài trợ, vì nếu không có các quý vị sẽ không thể có được hội nghị thành công như vậy. Xin được hẹn gặp lại vào hội nghị lần thứ hai vào năm sau.

- page 1 de 3