drapeau françaisMotif très fréquent de recours aux urgences, les coliques néphrétiques ne posent en général pas trop de problème diagnostique tant les crises douloureuses sont souvent stéréotypées (douleur en fosse lombaire irradiant vers l'avant en région inguinale. Le traitement fait appel aux anti-inflammatoires non stéroïdiens et aux antalgiques de pallier 2 voire 3. L'usage de la morphine n'est pas contre-indiqué et son action associée aux anti-inflammatoires est rapidement efficace.
UroscannerL'uroscanner sans injection de produit de contraste a supplanté l'échographie pour la visualisation des calculs et permet parfois un diagnostic différentiel (fissuration d'anévrisme de l'aorte). Il permet de mettre en évidence le ou les calculs, de les localiser, d'évaluer leur taille et d'apprécier le retentissement sur l'arbre urinaire en amont (hydronéphrose, infiltration péri-rénale).
Si la grande majorité des coliques néphrétiques répondent bien au traitement médical et sont d'évolution favorable en quelques heures ou jours, il ne faut pas méconnaître les complications qui peuvent compromettre le pronostic fonctionnel des reins et parfois même le pronostic vital.
Renal colic managementL'infection des voies urinaires est la principale complication des coliques néphrétiques. C'est pourquoi toute colique néphrétique fébrile ou associée à un tableau septique (fièvre ou hypothermie, frissons, hyperleucocytose, CRP augmentée) doit faire l'objet de la plus grande attention. Un avis urologique rapide et une hospitalisation s'imposent. Un traitement antibiotique intra-veineux doit être débuté dès les prélèvement biologiques effectués (ECBU, hémocultures).

Nous rappelons ici les grandes lignes de la prise en charge des coliques néphrétiques aux urgences avec en particulier les principales complications à rechercher systématiquement.

Management of renal colic in ED: Renal colic in ED

Là một dạng bệnh lý thường gặp tại khoa Cấp cứu, các cơn đau quặn thận nhìn chung thường không quá khó để chẩn đoán, với các cơn đau thường điển hình (đau vùng thắt lưng lan ra phía trước vùng bẹn). Điều trị với thuốc kháng viêm không steroide và thuốc giảm đau bậc 2 và cả bậc 3. Morphine không chống chỉ định và việc dùng Morphine kết hợp với các loại kháng viêm sẽ cho hiệu quả nhanh chóng.
Uroscanner CT bộ niệu không thuốc cản quang thay vì siêu âm sẽ cho thấy được các viên sỏi và đôi khi cho phép một chẩn đoán phân biệt (nứt phình động mạch chủ). Nó cho thấy rõ một hoặc nhiều viên sỏi, xác định vị trí chính xác, đánh giá kích thước và đánh giá ảnh hưởng đường niệu trên (thận ứ nước, thâm nhiễm quanh thận).
Nếu phần lớn các cơn đau quặn thận đáp ứng tốt với điều trị nội khoa và tiến triển thuận lợi trong một vài giờ hay một vài ngày, nên tiên lượng trước các biến chứng có thể đe dọa chức năng thận và có khi là cả tính mạng.
Renal colic managementNhiễm trùng đường tiểu là biến chứng điển hình từ các cơn đau quặn thận. Do vậy, tất cả các cơn đau quặn thận kèm sốt hđặc kết hợp với một hoặc các yếu tố nhiễm trùng (sốt hoặc hạ thân nhiệt, ớn lạnh, bạch cầu tăng, CRP tăng) cần phải được lưu ý chặt chẽ. Cần hội chẩn ý kiến chuyên khoa niệu và nhập viện ngay. Bắt đầu điều trị kháng sinh truyền tĩnh mạch ngay sau khi làm các xét nghiệm lâm sàng (cấy nước tiểu, cấy máu).

Chúng tôi trình bày lại sau đây những điểm chính liên quan đến điều trị cơn đau quặn thận tại Cấp cứu, đặc biệt là các biến chứng chính được nghiên cứu theo hệ thống.

Điều trị cơn đau quặn thận tại khoa Cấp cứu: Renal colic in ED